Материалы для самообразования учащихся на удалённой форме обучения

3 класс

развернуть

Дата Урок Тэма Падручнік Заданні для выканання Заданні для кантролю Заўвагі

13.04.

2020,

панядзелак Чал.і свет кровазварот С. 111-115 С. 111-115, прачытаць; С. 113, правясці назіранне Адказаць на пытанні с.114, 115 Запомніць паняцце “кровазварот”

Руск. мова Правописание слов с разделительным ъ С. 50-52 Упр. 90, письменно, Упр. 91, одно предложение на выбор Упр.92, выборочное списывание, Упр. 93 , устно, Упр. 94 Повторить правило, когда пишется разделительный ъ

Ням. мова

Бел . літ Прыказкі пра адносіны да працы; беларуская народная казка “Лёгкі хлеб” С. 47-52 Прачытаць змест казкі. Прачытаць прыказкі на с. 52 Адказаць на пытанні пасля зместу

свернуть

История

развернуть

5 клас

Тэма 1. Ранняя Рымская рэспубліка. Параграф 18.

https://sites.google.com/view/drevniymir5klass/древний-рим/18-ранняя-римская-республика

  • 18.

 Творчае заданне: Што азначаюць выразы “Гора пераможаным”, “гусі выратавалі Рым”, “пірава перамога”.

 

Тэма 2. Заваяванне Рымам Італіі. Параграф 19

https://sites.google.com/view/drevniymir5klass/древний-рим/19-завоевание-римом-италии

Дамашняе заданне : параграф 19

 

7 клас

Тэма ўрока: Казацка-сялянская вайна 1648-1651 гг. на беларускіх землях. Параграф 17.

https://yandex.by/video/preview/?filmId=16926843424027224768&reqid=1586867552964052-874679800428868557004613-vla1-1889-V&text=казацка-сялянская+вайна.+бітва+пад+лоевым+пад+знакам+пагоні

Заданне для замацавання:

https://learningapps.org/display?v=pajz4i9pn20

Дамашняе заданне:§ 17;  заданне 3

Тэма ўрока: Беларускія землі ў вайне Расіі з Рэччу Паспалітай 1654-1667 гг. Параграф 18.

Замацаванне матэрыялу:

https://learningapps.org/display?v=ptb97t7bc20

Дамашняе заданне:§ 18;  заданне 1, с.1

Смотреть сайт:

https://tatnik.netboard.me

Куда можно отправлять информацию: cozel.tania@ yandex.ru; вайбер: 802997916 71. , вконтакте

 

 

 

 

9 клас

Тэма ўрока: Індыя. Параграф 16.

Перачытаць параграф 16, сусветная гісторыя.

Адказаць на пытанні 2, 3, с.85

https://www.youtube.com/watch?v=F4kXcGZQwR4

 

Дамашняе заданне:§ 16; творчае (падрыхтаваць паведамленне –Махатма Гандзі, культура Індыі)

Тэма ўрока: Японія. Параграф 17.

Перачытаць параграф 17, сусветная гісторыя.

Адказаць на пытанні 2, 3, с.89

 

Дамашняе заданне:§ 17;

 

 

 

10 клас

Тэма ўрока: Пачатак Другой сусветнай вайны. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР. Параграф 21

Самастойная работа вучняў з тэкстам вучэбнага дапаможніка, с.118-122, заданні 3, 4, с.121

-скласці храналагічную табліцу “Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР”

-работа з картай, с.119

https://yandex.by/video/preview/?filmId=7545091927132617987&from=tabbar&reqid=1586876744861434-1026192784037293363201286-vla1-1575-V&suggest_reqid=31330543148674729668021110928135&text=объединение+западной+беларуси+и+бсср+1939+год

Дамашняе заданне: параграф 21, індывідуальнае творчае—падрыхтаваць паведамленнне “Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі летам 1941 года”.

Тэма ўрока: Пачатак Вялікай Айчыннай вайны.  Параграф 22

-перачытаць і вызначыць прычыны паражэння Чырвонай Арміі летам 1941 г;-асноўныя падзеі;-баі;-Прозвішчы людзей , якія абаранялі Беларусь летам 1941 года.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=qR2JdUVpCZU&feature=emb_logo

https://yandex.by/video/preview/?filmId=7754842175614295569&from=tabbar&reqid=1586877346969704-1174023652845958625104247-vla1-1497-V&suggest_reqid=31330543148674729674296799377702&text=фильм+брестская+крепость+фрагмент+начало

https://yandex.by/video/preview/?filmId=6229685378134516224&from=tabbar&reqid=1586877346969704-1174023652845958625104247-vla1-1497-V&suggest_reqid=31330543148674729674296799377702&text=фильм+брестская+крепость+фрагмент+начало

Дамашняе заданне: параграф 22, заданне на с.126  “Ваша меркаванне”, творчае—да ўрока “Наш край”-падзеі лета 1941 года ў Пінскім раёне (кніга “Памяць”).

Куда можно отправлять информацию: cozel.tania@ yandex.ru; вайбер: 802997916 71. , вконтакте

11 клас

Тэма ўрока: Грамадска-палітычнае жыццё ў другой палове 1990-х гг.—пачатку XXІ ст. Параграфы 20-21

2 гадзіны

Перачытаць параграфы. Адказаць на пытанні 1, 3, 4, 7, 8, с.148

Перачытаць дадатковы матэрыял, с.145-148

АСНОЎНАЕ Ў ЗМЕСЦЕ ПАРАГРАФА-С.144

ТЭРМІНЫ, ЯКІЯ ТРЭБА ЗАСВОІЦЬ—С.145

Дамашняе заданне: параграфы 20-21.

АБАВЯЗКОВА—БІЛЕТ №20, ПЫТАННЕ 2, С.96-99

СХЕМА ДА БІЛЕТА 20

Білет 20

1.Культура Беларусі ў першай палове XІX ст. Узнікненне беларусазнаўства

АДУКАЦЫЯ

1832 г—Віленскі ўніверсітэт закрыты

-асвета будуецца па прынцыпе “праваслаўе, самадзяржаўе, народнасць”

-руская мова навучання

Пачатковыя школы—для дзяржаўных сялян

Сярэдняя адукацыя—гімназіі, езуіцкія калегіумы

Вышэйшая адукацыя—1848 г—Горы-Горацкі земляробчы інстытут

БЕЛАРУСАЗНАЎСТВА

-П.Шпілеўскі “Падарожжа па Палессі і Беларускім краі”

-Ян Чачот—шесць фальклорных зборнікаў—літара Ў

-Я.І.К.Тышкевічы—1842 г у г.Лагойску першы музей старажытнасцей

ЛІТАРАТУРА

-А.Міцкевіч “Дзяды”

-В.Дунін-Марцінкевіч “Ідылія”, С.Манюшка—кампазітар

--распаўсюджванне рамантызму

ЖЫВАПІС

-В.Ваньковіч “Міцкевіч на скале Аю-Даг”

-Я.Дамель “Вызваленне Т.Касцюшкі з цямніцы”

-І.Хруцкі “Партрэт невядомай з кветкамі і садавіной”

2.Грмадска-палітычнае жыццё ў Рэспубліцы Беларусь у другой палове 90-хгг XX—пачатку XXІ ст.

ФАРМІРАВАННЕ ПАЛІТЫЧНАЙ СІСТЭМЫ Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ

-15 сакавіка 1994 г-прыняцце Канстытуцыі РБ

-супрацьстаянне паміж заканадаўчай (Парламент) і выканаўчай (Прэзідэнт) галінамі ўлады

24 лістапада 1996 гг-рэферэндум—пытанні:

  1. Два праекты Канстытуцыі (прапанаваная Прэзідэнтам—пашырэнне яго паўнамоцтваў і Парламентам—вяртанне да парламенцкай рэспублікі);
  2. Змена дня незалежнасці з 27 на 3 ліпеня

2001 г—выбары---абраны А.Лукашэнка

СВЕДЧАННЕ ЎМАЦАВАННЯ ПРЭЗІДЭНСКАЙ УЛАДЫ

17 кастрычніка 2004 г—рэферэндум—пытанне —“Ці дазваляеце Вы першаму Прэзідэнту РБ А.Р.Лукашэнку ўдзельнічаць у якасці кандыдата ў Прзідэнты РБ”; прэзідэнт можа выбірацца больш, чым на два тэрміны

2006 г—выбары, 2010г—выбары, 2015 г—выбары—перамогу атрымаў А.Лукашэнка

-Усебеларускія народныя сходы—1996, 2001, 2006, 2010, 2016 гг

ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ

                                  КПБ                       Партыі                  ПКБ

                              Беларуская

сацыял-дэмакратычная партыя                              БНФ

грамадскія аб’яднанні: “Белая Русь”          

 БРСМ

УЗАЕМААДНОСІНЫ ДЗЯРЖАВЫ І РЭЛІГІЙНЫХ КАНФЕСІЙ

-Беларуская праваслаўная царква—Мітрапаліт Філарэт (званне Герой Беларусь)

з 2013 г. Мітрапаліт Павел

-Рымска-каталіцкая канфесія—К.Свёнтак, Т.Кандрусевіч

свернуть

Немецкий язык 4 класс

развернуть

Дата

Тема

Учебное пособие

Задание для выполнения

Задание для контроля

13.04

Мебель в моей комнате

Немецкий   язык         : учеб. пособие для 4-го кл. учрежд. общ. сред. образования с рус. яз. обучения: с         электронным приложением .В 2 ч. Ч.2/А.Ф.Будько, И.Ю. Урбанович.-Минск: Вышэйшая школа, 2019

Упр.4-5.с.66-68

Упр.4(а)- прочитать правило

Упр. 4(b)- письменно

Упр. 4 (f)- доп.материалы (www.vk.com)

Остальные упражнения устно

Упр.5(с).с.68.

(дополнить предложения, письменно)

15.04

Комната моего немецкого одногодки

Немецкий   язык         : учеб. пособие для 4-го кл. учрежд. общ. сред. образования с рус. яз. обучения: с         электронным приложением .В 2 ч. Ч.2/А.Ф.Будько, И.Ю. Урбанович.-Минск: Вышэйшая школа, 2019

Упр.6.с.69-70

Упр. 6(d)- письменно

Упр. 6(е)-доп.материалы

(www.vk.com)

Остальные упражнения устно

Упр.7.с.71 (нарисовать дом мечты)

17.04

Одежда

Немецкий   язык         : учеб. пособие для 4-го кл. учрежд. общ. сред. образования с рус. яз. обучения: с         электронным приложением .В 2 ч. Ч.2/А.Ф.Будько, И.Ю. Урбанович.-Минск: Вышэйшая школа, 2019

Слова с.102 (прочитать, записать в словарь)

Упр. 1.с.75-76

Доп. материалы (www.vk.com)

 

 

 

свернуть

Немецкий язык 3 класс

развернуть

Дата

Тема

Учебное пособие

Задание для выполнения

Задание для контроля

(устно/ письменно)

13.04

Детеныши животных

Немецкий язык : учеб. пособие для 3-го кл. уч реждений

общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным

приложением. В 2 ч. Ч. 2 / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. –

Минск : Вышэйшая школа, 2018.

 

Упр.8-12.с. 65-67.

Упр. 11(а)- письменно, остальные устно.

Доп. материалы – www.vk-com

Упр. 11 (b).с.67 (образовать слова по примеру, письменно)

15.04

Мой домашний любимец

Немецкий язык : учеб. пособие для 3-го кл. учреждений

общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным

приложением. В 2 ч. Ч. 2 / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. –

Минск : Вышэйшая школа, 2018.

Упр.12 (d)-15.c. 71

Упр.15(с).с.71-письменно, остальные устно.

Доп. материалы – www.vk-com

Упр.16.с.72 (описать свое любимое животное, письменно)

17.04

Звери в зоопарке

Немецкий язык : учеб. пособие для 3-го кл. учреждений

общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным

приложением. В 2 ч. Ч. 2 / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. –

Минск : Вышэйшая школа, 2018.

Слова с.94-95( die Wildtiere)- прочитать, выписать в словарь

Упр.1.с.72.-устно

Доп. материалы – www.vk-com

 

 

свернуть

Немецкий язык 11 класс

развернуть

Дата

Тема

Учебное пособие

Задание для выполнения

Задание для контроля

15.04

Традиции празднования Рождества

Немецкий язык : учебное пособие для 11-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с

электронным приложением / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. – Минск : Вышэйшая школа, 2019. – 342 с.

Упр. 6. с. 226-228

Дополнительные материалы- www.vk.com

 

Упр. 6(g), 228.

16.04

Календарь народных праздников

Немецкий язык : учебное пособие для 11-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с

электронным приложением / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. – Минск : Вышэйшая школа, 2019. – 342 с.

Упр.7.с. 227-228.

Дополнительные материалы- www.vk.com

 

Упр. 7(с).с.229.

17.04

Национальный костюм в Беларуси

Немецкий язык : учебное пособие для 11-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с

электронным приложением / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. – Минск : Вышэйшая школа, 2019. – 342 с.

Упр.9.с. 232- 235.

Дополнительные материалы- www.vk.com

 

Упр. 9(d).с.234.

 

свернуть

Немецкий язык 10 класс

развернуть

Дата

Тема

Учебное пособие

Задание для выполнения

Задание для контроля

13.04

Молодежные организации в Германии и в Беларуси

Немецкий язык : учебное пособие для 10-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с

электронным приложением / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. – Минск : Вышэйшая школа, 2018. – 318 с.

Упр.2.с.200-202.

Просмотр и обсуждение видеоролика, презентации

Дополнительные материалы- www.vk.com

 

Упр. 2(g).с.202 (сравнить молодежные организации в Германии и Беларуси)

15.04

Волонтерское движение

Немецкий язык : учебное пособие для 10-го кл. уч-реждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с

электронным приложением / А. Ф. Будько, И. Ю. Урба-нович. – Минск : Вышэйшая школа, 2018. – 318 с.

Упр.3.с. 202

Дополнительные материалы- www.vk.com

 

 

Упр. 3(d).с.202 (рассказать о работе молодежной организации в своей школе)

17.04

Деревенская и городская молодежь

Немецкий язык : учебное пособие для 10-го кл. уч-реждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с

электронным приложением / А. Ф. Будько, И. Ю. Урба-нович. – Минск : Вышэйшая школа, 2018. – 318 с.

Упр. 4.с.203-204

Дополнительные материалы- www.vk.com

 

Упр. 4 (f).с.204 (дополнить схему, письменно)

 

свернуть

Немецкий язык 9 класс

развернуть

Дата

Тема

Учебное пособие

Задание для выполнения

Задание для контроля

14.04

Погода и климат

Немецкий язык : учеб. пособие для 9-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным приложением / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. – Минск : Вышэйшая школа, 2018. – 311 с.

 

Слова с.248-249 (прочитать, записать в словарь)

Выполнение упражнений на рабочем листе- www.vk.com

 

Упражнение на рабочем листе

15.04

Прогноз погоды. Хорошая/ плохая погода

Немецкий язык : учеб. пособие для 9-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным приложением / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. – Минск : Вышэйшая школа, 2018. – 311 с.

Упр.1.с. 215-216

Просмотр и обсуждение видеоролика

Упр.2.с.217.

Дополнительные материалы- www.vk.com

 

Упр. 1(d).с.216 (провести опрос)

 

16.04

Температура в разные поры года

Немецкий язык : учеб. пособие для 9-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : с электронным приложением / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. – Минск : Вышэйшая школа, 2018. – 311 с.

 

Упр. 3-4.с.218-221

Упр.3(с)- письменно

Дополнительные материалы- www.vk.com

 

Упр.4(d).с.221. (письменно)

 

свернуть

Немецкий язык 7 класс

развернуть

Дата

Тема

Учебное пособие

Задание для выполнения

Задание для контроля

13.04

Города- визитные карточки страны

Немецкий язык: учеб. пособие для 7-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения:

(с электронным приложением) / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. – 2-е изд., перераб. – Минск : Вышэйшая

школа, 2016. – 286 с.

Упр.5,6.с.208-211

Упр. 1.с. 211.

Презентации и дополнительные материалы- www.vk.com

 

Задание на рабочем листе-  www.vk.com

 

14.04

Мюнхен- столица Баварии. Экскурсия по Кельну

Немецкий язык: учеб. пособие для 7-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения:

(с электронным приложением) / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. – 2-е изд., перераб. – Минск : Вышэйшая

школа, 2016. – 286 с.

Упр.2,3.с. 212-215

Упр. 2(с).с.214-письменно, остальные упражнения устно.

Дополнительные материалы- www.vk.com

 

Упр.3(d).с.215

16.04

Берлин- столица Германии. Минск- столица Беларуси

Немецкий язык: учеб. пособие для 7-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения:

(с электронным приложением) / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. – 2-е изд., перераб. – Минск : Вышэйшая

школа, 2016. – 286 с.

Упр.4-6.с.215-221

Упр. 4с, 6b- письменно

Упр. 6(е).с.221. (письменно)

свернуть

Немецкий язык 6 кл

развернуть

Дата

Тема

Учебное пособие

Задание для выполнения

Задание для контроля

13.04

Лес в Германии

Немецкий язык: учеб. пособие для 6-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения:

(с электронным приложением) / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. – 2-е изд., перераб. – Минск : Вышэйшая

школа, 2015. – 271 с.

Слова с.226 (Im Wald) (прочитать, записать в словарь)

Упр.4.с.183.

Дополнительные материалы -

www.vk.com

Упр.5(а).с.184. (соотнести картинку и текст)

14.04

Наши любимые цветы

Немецкий язык: учеб. пособие для 6-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения:

(с электронным приложением) / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. – 2-е изд., перераб. – Минск : Вышэйшая

школа, 2015. – 271 с.

Слова с.226 (Blumen) (прочитать, записать в словарь)

Упр.5.с.184-185

Упр.5(е).с.185- письменно

Дополнительные материалы-

www.vk.com

 

Выучить слова

16.04

Природа и птицы

Немецкий язык: учеб. пособие для 6-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения:

(с электронным приложением) / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. – 2-е изд., перераб. – Минск : Вышэйшая

школа, 2015. – 271 с.

Слова с.225 (Vögel)- прочитать. Записать в словарь

Упр.6.с.186-190.

Упр.с,о-письменно

Выучить слова

свернуть

Немецкий язык 5 кл

развернуть

Тема

Учебное пособие

Задание для выполнения

Дата

Задание для контроля

Виды транспорта в Германии

Немецкий   язык  : учеб. пособие для 4-го кл. учрежд. общ. сред. образования с рус. яз. обучения: с        электронным /А.Ф.Будько, И.Ю. Урбанович.-Минск: Вышэйшая школа, 2014

Просмотр видеоролика (www.vk.com)

Выполнение упражнения (www.vk.com)

Упр. 1(j).с.64.

Дополнительные материалы

(www.vk.com)

15.04

Задание на рабочем листе (www.vk.com)

Дорожные правила для велосипедистов

Немецкий   язык  : учеб. пособие для 4-го кл. учрежд. общ. сред. образования с рус. яз. обучения: с        электронным /А.Ф.Будько, И.Ю. Урбанович.-Минск: Вышэйшая школа, 2014

Упр.6.с.75-76

Дополнительные материалы

(www.vk.com)

 

16.04

Упр.6 (d).с.76.  (найти соответствие)

Путешествуем по Беларуси

Немецкий   язык  : учеб. пособие для 4-го кл. учрежд. общ. сред. образования с рус. яз. обучения: с        электронным /А.Ф.Будько, И.Ю. Урбанович.-Минск: Вышэйшая школа, 2014

Упражнения на рабочих листах

 (www.vk.com)

 

17.04

Задание на рабочем листе (www.vk.com)

свернуть

Биология

развернуть

 

 

Биология 7 класс

Тема урока

 

Материал для ознакомления

Задания для выполнения

Задания для контроля

Урок в ВК

13.04

Оплодотворение у цветковых растений

 

Учебник §37

Составить схему двойного оплодотворения

Дать определение понятиям: зигота, семязачаток, пыльцевая трубка

 

15.04

Плоды

 

Учебник §37

Изучить особенности строения сочных и сухих плодов, односеменных и многосеменных  плодов

Составить  кросворд “Плоды”

 

Біялогія 11 клас

Тэма ўрока

Матэрыял для знаёмства

Заданні для выканання

Заданні доя кантролю

Урок УК

13.04

Будова малекул бялкоў, ліпідаў, вугляводаў і НК

Падручнік біялогія 10 клас §4 – §9

Скласці і запоўніць табліцу “Характарыстыка арганічных рэчываў”

 

Выканаць практыкаванніі 7,8 ст.33 падручніка

 

14.04.20

Асаблівасці будовы і функцыі ферментаў

Падручнік біялогія 10 клас §4

 

Выканаць практыкаванніі  5,6 ст.29 падручніка

Выканаць практыкаванніі 7 ст.29 падручніка

 

15.04

Захаванне спадчынай інфармацыі. Біялагічна актыўныя рэчывы

Падручнік біялогія 10 клас §7-9

 

Выканаць практыкаванніі  1,3 ст.43 падручніка

Выканаць практыкаванніі  7,8 ст.43 падручніка

 

16.04

Асаблівасці будовы клеткі,  як найменьшайжывой сістэмай

Падручнік біялогія 10 клас §11-12

 

Выканаць практыкаванніі  6,7 ст.56падручніка

Выканаць практыкаванніі  7,8 ст.61падручніка

 

Біялогія 9 клас

Тэма ўрока

Матэрыял для знаёмства

Заданні для выканання

Заданні доя кантролю

Урок УК

15.04

Асновы рацыёна харчавання.Піраміды харчавання

Падручнік біялогія 9 клас §36

 

Адказаць на пытанні параграфа падручніка

Скласці рацыён харчавання падлетка 13 гадоў на суткі

 

16.04

Абмен арганічных і неарганічных рэчываў. Вітаміны

Падручнік37 біялогія 9 клас §5

 

Скласці  лагічную схему “Вітаміны”

Выканаць практыкаванніі  6,5з падручніка

 

Біялогія 10 клас

Тэма ўрока

Матэрыял для знаёмства

Заданні для выканання

Заданні доя кантролю

Урок УК

13.04

Генетыка полу

Падручнік біялогія 10 клас §45

Выканаць практыкаванніі 1,2,3 ст.193 падручніка

Выканаць практыкаванніі 7,8 ст.193 падручніка

 

15.04

Рашэнне задач па тэме “Наследаванне адзнак счэпленных з полам”

Падручнік біялогія 10 клас §45

 

Выканаць практыкаванніі  з рабочага сшытку

Выканаць практыкаванніі  6,5 ст.43 падручніка

 

 

Біялогія 6 клас

Тэма ўрока

Матэрыял для знаёмства

Заданні для выканання

Заданні доя кантролю

Урок УК

Наземная экасістэма – лес

Падручнік біялогія 6 клас §24

 

Выканаць практыкаванніі  з рабочага сшытку

§24, пытанні

 

 

 

Хімія 7клас

Тэма ўрока

Матэрыял для знаёмства

Заданні для выканання

Заданні доя кантролю

Урок УК

15.04

Састаў малекулы вады. Падрыхтоўка да кантрольнай работы

 

Падручнік хімія 7 клас §25

 

Выканаць практыкаванніі  1,3 пасля§25падручніка

Выканаць практыкаванніі  8,10  пасля  §25 падручніка

 

Хімія 9 клас

Тэма ўрока

Матэрыял для знаёмства

Заданні для выканання

Заданні доя кантролю

Урок УК

13.04

Агульныя хімічныя ўласцівасці металаў

Падручнік хімія 9 клас §44

 

Выканаць практыкаванніі  1,3 пасля  §44 падручніка

Выканаць практыкаванніі  5,8  пасля  §44 падручніка

 

16.04

Агульныя хімічныя ўласцівасці металаў

Падручнік хімія 9 клас §45

 

Выканаць практыкаванніі  1,2,3 пасля  §45 падручніка

Выканаць практыкаванніі  6,8  пасля  §45 падручніка

 

Хімія 10 клас

Тэма ўрока

Матэрыял для знаёмства

Заданні для выканання

Заданні доя кантролю

Урок УК

15.04

Дыцукрыды. Цукроза

Падручнік хімія 11 клас §46

 

Выканаць практыкаванніі  1,3 пасля  §46 падручніка

Выканаць практыкаванніі  5,8  пасля  §46 падручніка

 

16.04

Поліцукрыды. Крухмал

Падручнік хімія 11 клас §47

 

Выканаць практыкаванніі  1,3 пасля  §47 падручніка

Выканаць практыкаванніі  6,7  пасля  §47 падручніка

 

 

 

Хімія 11 клас

Тэма ўрока

Матэрыял для знаёмства

Заданні для выканання

Заданні доя кантролю

Урок УК

14.04

Агульныя хімічныя ўласцівасці металаў

Падручнік хімія 10 клас §50

 

Выканаць практыкаванніі  1,3 пасля  §50 падручніка

Выканаць практыкаванніі  5,6  пасля  §50 падручніка

 

16.04

Агульныя спосабы атрымання металаў

Падручнік хімія 10 клас §52

 

Выканаць практыкаванніі  1,4 пасля  §52 падручніка

Выканаць практыкаванніі  3,5  пасля  §52 падручніка

 

Чалавек і свет 5 клас

Тэма ўрока

Матэрыял для знаёмства

Заданні для выканання

Заданні доя кантролю

Урок УК

14.04

Воды сушы

 

Падручнік  Чалавек і свет       5 клас §26

 

Выканаць практыкаванніі  рабочага сшытку

Выканаць практыкаванніі    пасля  §26 падручніка

 

свернуть

медыцынская падрыхтоўка

развернуть

10 клас

Праблемы ўзаемаадносін юнакоў і дзяўчат.  п. 3.1 стар.113

11 клас

Кішэчныя інфекцыі.   п.6.2  стар. 219

свернуть

Математика

развернуть

              матэматыка  -6

тэма

падручнік

Заданні для выканання

Заданні для кантролю

Урок праводзім  VK

13.04

Наглядныя прадстаўленні цел у прасторы

П. 1

 стар. 274

№ 1,2  стар.276

№ 8 стар.277

 

14.04

Наглядныя прадстаўленні цел у прасторы

П. 1

стар. 274

 

№ 3,5 стар.276

№ 8 стар.277

 

15.04

Акружнасць. круг.

П.2

Стар.274

№10,11(а)   12,13(а,б)

№ 39,40

стар. 283

 

16.04

Акружнасць. круг

П.2

Стар.274

№14 (а,б)  16

№ 42 ,41

стар. 284

 

17.04

Акружнасць. круг

П.2

Стар.274

№ 17(а) 18, 34(а)

№ 43,44

стар. 283

 

            

                                                                              матэматыка -7

тэма

падручнік

Заданні для выканання

Заданні для кантролю

Урок праводзім  VK

13.04

Лінейная функцыя

П.20   стар. 226

№ 3.335, 3373.341

№3.371, 3.372

 

14.04

Лінейная функцыя

П.20   стар. 226

№3.336, 3.339, 3.344

№ 3.375, 3.377 

 

15.04

Прыметы роунасці прамавугольных трохвугольнікаў

П.23 , стар. 128

№ 220(а,б) 222,223

№ 220(в)225

 

16.04

Абагульненнне і сістэматызацыя ведаў па тэме” Лінейныя ураўненні, функцыі і няроўнасці”

Р.3

ДМ.Вар.1,

Стар.34

ДМ.Вар.2,

Стар.34

 

17.04

Уласцівасць пунктаў бісектрысы вугла

П.24, ста.132

№230(а,в),  232,

№230(,г)

233

 

 

 

матэматыка – 10

тэма

падручнік

Заданні для выканання

Заданні для кантролю

Урок праводзім

VK

                   13.04                 

Пераўтварэнні выразаў , якія змяшчаюць карані п-й ступені

 

  11 клас

Глава1.

П.1.4,п.1.5

Стар.24-34

№ 1.76(н)

1.77(н)

1.79(н)

№ 1.76(ц)

1.79(ц)

 

14.04.

Перпендыкуляр і нахіленая

Глава3.П.2

Стар.123

         № 389.393

№392

 

15.04

         Пераўтварэнні выразаў , якія змяшчаюць карані п-й ступені

 

11 клас

Глава1.

П.1.4,п.1.5

Стар.24-34

№ 1.86(н)

1.94(н)

1.95(н)

1.98(н)

№ 1.86(ц)

1.95.(ц)

1.98(ц)

 

 

17.04

Вугал паміж прамой і плоскасцю

Глава 3

П.3

Стар.133

 

№415,417,419

№ 416,418

 

 

свернуть

Беларуская літаратура

развернуть

            

Беларуская літаратура 5 клас

Дата

Тэма

Падручнік

 

Заданні для выканання

Заданні

для кантролю

Заўвагі

15.04

Г. Далідовіч. Апавяданне “ Страта “

Л. К. Цітова. Беларуская літ.

1. Прачытаць  1 і 2 частку апавядання “ Страта “

Падрыхтаваць пераказ 1 і 2 частак

 

16.04

Г. Далідовіч. Апавяданне “ Страта “

Вобраз Стасіка  і Міці Бокуця

 

1.Прачытаць апавяданне да канца

2.  Скласці план апавядання

Вуснае паведамленне пра сяброўства Стася і Міці

 

 

 

 Беларуская літаратура 6 кл.

 

Дата

Тэма

Падручнік

 

Заданні для выканання

Заданні

для кантролю

Заўвагі

13.04

П. Панчанка.

 “ Сармацкае кадзіла “

А. І. Бельскі.

 Бел. Літ. 6кл.

1. Прачытаць верш “ Сармацкае кадзіла “ с. 228- 229

2. Адказаць на пытанні с 229-230

Паразважаць над пытаннем” У чым праяўляецца любоў чалавека да прыроды, да роднай зямлі?”

 

15.04

І. Пташнікаў “ Алені “

 

1. Прачытаць апавяданне на с. 230-240

Падрыхтаваць сціслы пераказ прачытанага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беларуская літаратура  7 клас

 

Дата

Тэма

Падручнік

 

Заданні для выканання

Заданні

для кантролю

Заўвагі

14.04

З. Бядуля.” Шчасце не ў золаце “

М. А. Лазарук .

 Бел. Літ. 7кл.

1.Прачытаць твор с. 162-163

2. Адказаць на пытанні с. 163

Заданне 2, выразнае чытанне твора

 

16.04

М. Танк “ Дрэвы паміраюць “

 

1.Прачытаць верш с. 164

“. Адказаць на пытанні с. 164

Верш на памяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беларуская літаратура  9 клас

 

Дата

Тэма

Падручнік

 

Заданні для выканання

Заданні

для кантролю

Заўвагі

15.04

М. Танк. Слова пра паэта. Тэмы і вобразы паэзіі.

В. У Праскаловіч.

 Бел. Літ 9кл.

1. Прачытаць с. 189-194

2. Адказаць на пытанні с.194

Верш на памяць

 “Ты яшчэ толькі намёк на чалавека …“

 

17.04

М. Танк.Філасофскі роздум пра чалавека, яго жыццёвае прызначэнне.

 

1.     Прачытаць С. 195-201

2.     Адказаць на пытанні с.199

Прачытаць аповесць

 І Шамякіна

 “ Непаўторная вясна “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беларуская літаратура  9 клас

 

Дата

Тэма

Падручнік

 

Заданні для выканання

Заданні

для кантролю

Заўвагі

15.04

М. Танк. Слова пра паэта. Тэмы і вобразы паэзіі.

В. У Праскаловіч.

 Бел. Літ 9кл.

1. Прачытаць с. 189-194

2. Адказаць на пытанні с.194

Верш на памяць

 “Ты яшчэ толькі намёк на чалавека …“

 

17.04

М. Танк.Філасофскі роздум пра чалавека, яго жыццёвае прызначэнне.

 

1.     Прачытаць С. 195-201

2.     Адказаць на пытанні с.199

Прачытаць аповесць

 І Шамякіна

 “ Непаўторная вясна “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беларуская літаратура  10 клас

 

Дата

Тэма

Падручнік

 

Заданні для выканання

Заданні

для кантролю

Заўвагі

16.04

У. Караткевіч.” Дзікае паляванне караля Стаха” Праблема дабра і зла, кахання, мужнасці і гераізму

 

1. Ведаць змест аповесці, адказаць на пытанні с.244

Чытаць раман

 У. Караткевіча

” Каласы пад сярпом тваім” Частку 1.

 

 

 

 

1.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беларуская літаратура  11клас

 

Дата

Тэма

Падручнік

 

Заданні для выканання

Заданні

для кантролю

Заўвагі

13.04

Кантрольнае сачыненне

па сучаснай беларускай паэзіі( тэмы дадзены )

 

1. Патрабаванні да сачынення 4-5 старонак

Чытаць А. Савіцкі

“ Пісьмо ў рай “

 

 

 

 

1.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

Беларуская мова

развернуть

 

             Беларуская мова  5клас

 

Дата

Тэма

Падручнік,

параграф

Заданні для выканання

Заданні

для кантролю

Заўвагі

13.04

Лексічнае значэнне слова

Г. М. Валочка.

Бел. Мова. Ч2

С. 82- 85

§ 22

 

1. Прачытаць параграф 22

2. пр. 171( пісьмова )

3. пр. 172( (пісьмова )

4. пр 174( вусна )

 

Пр. 173(пісьмова )

Урок праводзім у

Y К

15.04

Адназначныя і мнагазначныя словы

С.86-88 , §.23

1. пр. 177( вусна)

2.прачытаць правілы

3.180 ( вусна)

Пр. 179( пісьмова )

 

17.04

Прамое і пераноснае значэнне слова

С. 88-91§24

1. пр. 181( пісьмова 2 абзац )

2. прачытаць правілы с.89

3.пр. 182( пісьмова )

4. пр. 185 ( вусна )

Пр.183( пісьмова )

 

 

  

             Беларуская мова  6клас

Дата

Тэма

Падручнік,

параграф

Заданні для выканання

Заданні

для кантролю

Заўвагі

13.04

Змяненне і правапіс

складаных лічэбнікаў ад 50 -80

 В. П. Красней.

Беларуская мова 6кл.

 §46, с. 170- 171

1. Прачытаць правілы с. 170

2. Пр. 298( пісьмова )

3. пр.299(вусна )

Пр. 300 ( пісьмова )

Урок праводзім у

Y К

15.04

Скланне, ужыванне і правапіс састаўных колькасных лічэбнікаў

§46, с. 171- 173

1. Прачытаць правілы с. 171

2. Пр. 301( пісьмова )

3. пр.302(вусна )

4. пр. 304 ( вусна )

Пр.303

 

17.04

Скланенне і правапіс парадкавых лічэбнікаў

 

§47, с. 175- 177

1. Прачытаць правілы с. 175

2.пр. 308( вусна )

3.пр. 309 ( вусна )

 

Пр. 310

 

 

 

 Беларуская мова 7 клас

Дата

Тэма

Падручнік

 

Заданні для выканання

Заданні

для кантролю

Заўвагі

14.04

Прыназоўнік  як часціна мовы

Г. М. Валочка

Бел. Мова 7кл

 §33,34 с. 157- 163

1. Прачытаць правілы на с.157, с. 162

2. выканаць пр. 245( пісьмова дадатковае заданне 1.,2)

3. пр.246( пісьмова, дадатковае заданне  1)

Пр.248( пісьмова , дадатковае заданне )

Урок праводзім у

Y К

15.04

Невытворныя і вытворныя прыназоўнікі

§35, с. 164- 167

1. Прачытаць правілы с. 164

2. Пр. 253(пісьмова )

3. пр. 254 (пісьмова )

Пр. 255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беларуская мова 9 клас

Дата

Тэма

Падручнік

 

Заданні для выканання

Заданні

для кантролю

Заўвагі

16.04

Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаных сказах з рознымі відамі

 сувязі  частак

Г. М. Валочка

Бел. Мова 9кл

 §31, с. 144- 145

1. Прачытаць правілы на с.144

2. выканаць пр. 221( пісьмова дадатковае заданне  на  е)

3. пр.224 ( пісьмова, дадатковае заданне  1)

Пр.226( пісьмова , дадатковае заданне )

Урок праводзім у

Y К

17.04

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага

 с. 162

1.Адказаць на пытанні  с. 162

2. Пр. 231(пісьмова, выпісаць сказы з рознымі  відамі сувязі частак, зрабіце сінтаксічны разбор )

Пр. 287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беларуская мова 9 клас

Дата

Тэма

Падручнік

 

Заданні для выканання

Заданні

для кантролю

Заўвагі

16.04

Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаных сказах з рознымі відамі

 сувязі  частак

Г. М. Валочка

Бел. Мова 9кл

 §31, с. 144- 145

1. Прачытаць правілы на с.144

2. выканаць пр. 221( пісьмова дадатковае заданне  на  е)

3. пр.224 ( пісьмова, дадатковае заданне  1)

Пр.226( пісьмова , дадатковае заданне )

Урок праводзім у

Y К

17.04

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага

 с. 162

1.Адказаць на пытанні  с. 162

2. Пр. 231(пісьмова, выпісаць сказы з рознымі  відамі сувязі частак, зрабіце сінтаксічны разбор )

Пр. 287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беларуская мова 10 клас

Дата

Тэма

Падручнік

 

Заданні для выканання

Заданні

для кантролю

Заўвагі

16.04

Дзеяслоў: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Формы дзеяслова. Правапіс асабовых канчаткаў дзеясловаў

Г. М. Валочка

Бел. Мова 10кл

 §37, 38 с. 196- 202

1. Прачытаць правілы на с.196, 201

2. выканаць пр. 315(  тэсты )

3. пр. 317 ( пісьмова, дадатковае заданне  1)

4. пр. 318( дадатковае заданне 1 )

5. пр.321 ( пісьмова )

6. Работа з заданнямі ЦТ з. А 12

Пр. 324 (пісьмова )

Урок праводзім у

Y К

 

 

Беларуская мова 11 клас

Дата

Тэма

Падручнік

 

Заданні для выканання

Заданні

для кантролю

Заўвагі

15.04

Сінтаксічныя прыметы  сказаў з рознымі відамі сувязі

Г. М. Валочка

Бел. Мова 11кл

 §19,  с. 171- 177

1. Прачытаць правілы на с.171-172

2. выканаць пр.192 (пісьмова )

3. Работа з заданнямі ЦТ з. А 27

Пр. 193 (пісьмова )

Урок праводзім у

Y К

16.04

Сінтаксічныя прыметы  сказаў з рознымі відамі сувязі

§17

1. Работа з апорнай табліцай

( раздатачны матэрыял )

2.     Пр. 194( пісьмова )

3.     Работа з заданням ЦТ

Пр.195( пісьмова )

 

17.04

Сінтаксічныя прыметы  сказаў з рознымі відамі сувязі

§17

1.     Пр.196( пісьмова )

2.     Сіўковіч. 60 урокаў( работа з заданнямі )

Пр.199

 

 

 

свернуть

Информатика

развернуть

Информатика  6 класс  

 14-04  Тема : Изучение  и  изменение  готовых  программ.

Изучение    готовых   алгоритмов.  Изменение  порядка  действий ,  количества  действий. § 19

С 128.  Упр  19.3  с  129    Упр  19.7,  19.8 

 Информатика  7 класс  

15-04  Тема:   Понятие  векторной  графики.

Векторная  графика.  Представление  о  цветовых  моделях. Интерфейс  векторного  графического  редактора. §  22-23  с  138   Упр.   22.2   с 139  Упр.  22.4  с 143  Упр  23.3

Информатика  9 класс  

13-04  Тема:   Моделирование  в  задачах выбору  положения   железнодорожной   станции. § 23

 С  131  Упр.  23.2   с  132   Упр  23.7

Информатика 10 класс  

14-04  Тема:  Структурирование  текстовых  моделей   с   использованием  стилей,   генерация  объявлений.  С  57   § 8  Упр  1

Информатика  11 класс  

14-04  Тема:  Изображение   на  веб- страницах.      §  4-5   с 39  упр   3

 

 

свернуть

Допризывная подготовка 10 класс

развернуть

13-04  Средства  защиты  кожи. Назначение   и  общее  устройство   общевойскового  комплекта  ОЗК.

свернуть

Матэматыка-11 класс

развернуть

13.04.Паўтарэнне.Лікі і вылічэнні. Варыянт  23, 25(экзам.збор.)

14.04.Паўтарэнне.Трохвугольнікі.Варыянт 31,33(экзам.збор.)

15.04.Паўтарэнне.Выразы  і  іх пераўтварэнні.Варыянт  27, 29(экзам.збор.)

17.04.Паўтарэнне.Адносіны паміж фігурамі.Варыянт 35,37(экзам.збор.)

свернуть

Матэматыка-9 класс

развернуть

13.04.Арыфметычная  прагрэсія.Формула п-га члена                   №4.83-4.89

14.04.Правільны трохвугольнік, чатырохвугольнік, шасцівугольнік №265, 266,268

15.04.Арыфметычная  прагрэсія.Формула п-га члена№4.83-4.89

16.04.Формула сумы п-першых  членаў арыфметычнай прагрэсіі № 4.144-4.150

17.04.Правільны трохвугольнік, чатырохвугольнік, шасцівугольнік №267(б), 270, 272

свернуть

Матэматыка-5 класс

развернуть

13.04.Плошча.Адзінкі вымярэння  плошчы                                   № 308-310

14.04.Плошча  прамавугольнага  трохвугольніка            № 311-314

15.04.Плошча  прамавугольнага  трохвугольніка   № 315-323

16.04.Плошча  прамавугольнага  трохвугольніка  і некаторых  відаў многавугольнікаў  №324-329

17.04.Плошча  прамавугольнага  трохвугольніка  і некаторых  відаў многавугольнікаў  самаст.работа 

свернуть

Физическая культура и здоровье 11

развернуть

13-04   Тема:  Сгибание  и  разгибание  рук  упоре  сидя  сзади  и  упоре  лежа.

15-04  Тема:  Поднимание  туловища  из  исходного  положения  лежа  на  спине,  руки  за  голову.

17-04  Тема:  Поднимание  и  опускание  прямых  ног  из  положения  лёжа  на  спине  с  касанием  пола  за  головой.

свернуть

Физическая культура и здоровье 10

развернуть

13-04 Тема:  Сгибание  и  разгибание  рук  упоре  сидя  сзади  и  упоре  лежа.

15-04  Тема:  Поднимание  туловища  из  исходного  положения  лежа  на  спине,  руки  за  голову.

17-04  Тема:  Поднимание  и  опускание  прямых  ног  из  положения  лёжа  на  спине  с  касанием  пола  за  головой.

свернуть

Физическая культура и здоровье 9

развернуть

 13-04 Тема:  Сгибание  и  разгибание  рук  упоре  сидя  сзади  и  упоре  лежа.

14-04  Тема:  Поднимание  туловища  из  исходного  положения  лежа  на  спине,  руки  за  голову.

15-04  Тема:  Поднимание  и  опускание  прямых  ног  из  положения  лёжа  на  спине  с  касанием  пола  за  головой.

свернуть

Физическая культура и здоровье 7

развернуть

13-04 Тема:  Сгибание  и  разгибание  рук  упоре  сидя  сзади  и  упоре  лежа.

14-04  Тема:  Поднимание  туловища  из  исходного  положения  лежа  на  спине,  руки  за  голову.

17-04  Тема:  Поднимание  и  опускание  прямых  ног  из  положения  лёжа  на  спине  с  касанием  пола  за  головой.

свернуть

Физическая культура и здоровье 6

развернуть

13-04 Тема:  Сгибание  и  разгибание  рук  упоре  сидя  сзади  и  упоре  лежа.

14-04  Тема:  Поднимание  туловища  из  исходного  положения  лежа  на  спине,  руки  за  голову.

17-04  Тема:  Поднимание  и  опускание  прямых  ног  из  положения  лёжа  на  спине  с  касанием  пола  за  головой.

свернуть

Физическая культура и здоровье 5

развернуть

13-04 Тема:  Сгибание  и  разгибание  рук  упоре  сидя  сзади  и  упоре  лежа.

14-04  Тема:  Поднимание  туловища  из  исходного  положения  лежа  на  спине,  руки  за  голову.

15-04  Тема:  Поднимание  и  опускание  прямых  ног  из  положения  лёжа  на  спине  с  касанием  пола  за  головой.

свернуть
Ещё в этом разделе